Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:

info@vidalaska.com

volunteer@vidalaska.com (εθελοντές)